Лечение на пристрастяване към хазартни игри

Лечение на пристрастяване към хазартни игри от In Life Medical

Колкото и да е странно, пристрастяването към хазартни игри също се отнася към психологическите разстройства и представлява изкуствено влечение към хазарта. В съвременното общество лечението от пристрастяване към хазарт заема важно място, така както и лечението от наркомании и алкохолизъм.

След еуфорията от хазарта, настъпва объркване. Съществува мнението, че към хазартни игри се пристрастяват хора, които в детството си не са успели да удовлетворят потребността си от игри и развлечения. Често хазартоманията завладява хора, които се опитват да избягат от реалния свят, който в дадения момент им се струва непоносим.

запитване за лечение на пристрастяване към хазартни игри

При постъпването на пациента, пред специалистите стои важна задача – да разпознаят степента на пристрастяване към хазарт. Освен това е важно да се постигне първично отвикване на игромана от обичайната му среда. Заради нарушената си ценностна система и психо-етически предубеждения, пристрастеният към хазартни игри няма да се спре пред нищо, за да удовлетвори своята потребност. Лечението на хазартна зависимост е сложен и трудоемък процес, тъй като хазартозависимият е убеден, че това не е зависимост и че той няма проблем. Тъй като изпитва силна психическа възбуда по време на игра, след внезапното й спиране игроманът започва да изпитва тревога, ярост и да проявява агресия.

Днес пристрастяването към хазарт се дели на следните видове:

  • Игри в казино
  • Онлайн хазартни игри в интернет
  • Компютърни игри

Безусловното и неконтролируемо увлечение по хазарта води до социални проблеми и деградация на човека.

Специалистите в „In Life Medical” знаят как да освободят игромана от натрапчивите мисли, да го ориентират да започне живот извън играта и да се върне в реалността.