Лечение на зависимости

Лечение на зависимости от In Life Medical

Лечение на зависимости

Какво е зависимост и как е възможно човек да се избави от нея?

запитване за лечение на наркомания

Терминът зависимост означава натрапчиво влечение, подтикващо човека към определени действия, с цел получаване на удоволствие. Това е патологична форма на поведение, изразяваща се в стремеж към бягство от реалноста посредством изменение на психиката. Има различни видове зависимости, делящи се на физическа и психологическа: към психоактивни вещества, храна, хазарт, интернет, секс, телевизия... Употребата на психоактивни вещества (наркотици, алкохол ), както и фиксирането на вниманието върху определен предмет или действие (хазарт, храна, секс, интернет, телевизия ) съпровождат развитието на интензивни емоции и чрез този механизъм човек става зависим от обекта, предизвикващ такива емоции. Важно е да споменем, че физическата зависимост винаги е съпроводена от психологическа.

Началото на формиране на зависимостта винаги се случва на емоционално ниво – преживяване на интензивно изменение на психологическото състояние, съпроводено от повишено настроение, еуфория, радост, чувство на удовлетворение. Човек разбира, че съществува достъпен начин, бързо и без особени усилия да измени своето психическо състояние.

Следващия етап се характеризира с последователно прибягване към обекта на зависимост. Създава се определена честота на реализация на зависимото поведение, (например всеки Петък пия за да се отпусна, вечер сядам на компютъра за да си почина ) като по този начин, то се превръща в навик, възпрепятстването на който, предизвиква емоционален дискомфорт, раздразнителност, агресия, тревога.

На третия етап поведението вече се е превърнало в стерeотип и човек има ясно изразена необходимост от обекта за своята зависимост. Извършването на каквато и да било друга дейност спира да бъде приоритет и зависимият е неспособен да промени това. Семейство, деца, приятели, работа, хобита, хигиена се превръщат във второстепенни приоритети. В главата на човек звучи единствено ТРЯБВА да употребя, да поиграя в казиното, да ям нещо, да седна на компютъра...

Четвъртият етап е етапа на разрушението. То настъпва във всички сфери на човешкия живот, физическа,психическа,социална и духовна. Пример за разрушение на личността при нехимическа зависимост е анорексията. При ограничаване на храненето до степен на пълно отказване, анорексиците спират да се хранят и да пият течности, организма не е способен да поддържа нормалните си функции ( мозъчната дейност е нарушена, мускулният тонус е силно намален, храносмилателната система не функционира нормално ) съответно човек спира да извършва каквито и да било дейности нормални за ежедневието, затваря се напълно в себе си, спира да общува, престава да излиза навън и се обрича на бавна и сигурна смърт. Същото се случва и при употребата на психоактивни вещества.

Как човек може да се избави от зависимото поведение? Необходимо е комплексно лечение, обхващащо всички сфери засегнати от зависимостта, то трябва да бъде последователно, адекватно и съобразено с индивидуалните ментални възможности. Център Он Лайф е специализиран в лечението на зависимости. Ние сме готови да окажем помощ на всеки етап от протичането на заболяването.