Новина - ч-3. Принудително лечение на наркомания.

ч-3. Принудително лечение на наркомания.

Когато наркоманът не реагира на загрижеността на близките си, се налага принудителна интервенция.
Какво означава „интервенция”? Интервенцията е щателно планиран процес, който се извършва от семейството и приятелите при консултация с лекар. Понякога тя включва и представители на духовенството, юристи и други специалисти, които се грижат за човека, който води борба с наркотичната си зависимост. Наркоманите често не признават своето пагубно положение и затова отказват медицинска помощ. Медицинската интервенция позволява на членовете на семейството да внесат промяна в ситуацията, преди тя да се е влошила безкрайно.
Интервенцията задължително се прави на места, където наркоманът се чувства в относителна безопасност и е спокоен. Не се опитвайте да заключвате вратата или да блокирате изхода на наркомана, ако той отново откаже доброволно да премине през процес на лечение. Преди пристъпването към кризисна интервенция, най-добре се обърнете към нарколог или психотерапевт. Присъствието или консултацията с такъв човек може да бъдат много полезни, особено ако наркозависимият юноша реагира зле на предложението за помощ или се настрои отрицателно.
Обяснете на наркозависимия си син или дъщеря, че сте се събрали, защото сте обезпокоени от неговото поведение или физическо състояние. Постарайте се да не му пречите да обясни своите чувства и преживявания. Обяснете, че се тревожите за неговия живот и здраве, и затова искате да му помогнете.
Как да се държи семейството с наркоманите
Не се опитвайте да разберете наркомана или да търсите виновни.
Наркоманията е болестно състояние. Не се винете за всичко. Най-лесно е човек да се самообвини – пропуснал съм да видя, бил съм небрежен, но това едва ли ще помогне на наркомана. Търсенето на причини или виновни е напразна загуба на време. Обикновено, това води до състредоточаване върху отвлечени цели. Този „парализиращ анализ” е всъщност манипулация от страна на наркомана, с цел да ви отвлече от най-важния въпрос – самото заболяване, а следователно и неговото лечение. Затова е необходимо да се действа!
Поговорете с дъщеря си или сина си. Внимателно слушайте какво казват за причините да употребяват наркотици, както и за своите чувства. Това трябва да се направи, дори ако младежът казва неща, които са болезнени за вас. Нещо повече, непрекъснато го уверявайте, че мислите как да му помогнете да се излекува от наркотичната си зависимост.

Ако виждате, че не се справяте със ситуацията си, не губете време, обърнете се към нас на номера на горещата линия на On Life Clinic +359897762525 и ще получите подробни инструкции как правилно да се държите със зависимия.
Лечение на всички видове зависимости, лечение на алкохолизъм, лечение на наркомании в On Life Center 24/7.