Новина - Рехабилитация на зависими в град София

Рехабилитация на зависими в град София

В самото начало е необходимо да се приеме убеждението, че рехабилитацията е дългосрочен и болезнен процес на поведенчески, физически, социални и морални промени. Ключов аспект на започване на лечение е да се признае болестта или плачевността на текущото състояние. Зависими са "смешни хора", защото искат да се измъкнат от проблем, който култивираха години наред за срок от няколко седмици.За да се започне рехабилитацията, трябва да се разбира каква е болестта. С прости думи, зависимостта може да бъде описана като:
1. Начинът на мислене (нагласи, убеждения, вярвания, парадигми)
2. Стратегията на поведение (например: лъжа, манипулация, егоизъм)
3. Начин на живот (например: кражби, грабежи и т.н.)
Въз основа на гореизложеното възниква въпросът:Когато наркоман ще премине курс за детоксикация (вливания, таблетки), ще се променят ли тези аспекти? Ние ще ви отговорим: разбира се, че не. На финала ще имаме същия наркоман, само с пречистено тяло.Така че основната задача на рехабилитацията е да възстанови загубените функции поради заболяването. А също и зависимия да се научи на трезви и безопасни модели на взаимодействие с реалността. За пореден път ще кажем основната идея, че рехабилитацията е училище. Пристрастеният трябва да бъде обучен да мисли трезво, да действа трезво и да живее трезво.