Новина - Поддържащи отношения

Поддържащи отношения

Промяната означава опити за промяна на поведението. Важно е обаче да се избягва остарялото мнение, че човек трябва да се промени сам. Подкрепата може да дойде не само от професионалисти. Човек може да я получи от приятели или роднини, като ги информира за своите чувства. Във всеки случай поддържащите отношения трябва да осигуряват грижи, подкрепа, разбиране и приемане. Помощта не е лесна. За съжаление, много хора дори нямат най-прости умения за помощ, като слушане и размисъл, но именно на тях се основава мотивационната терапия.

D. Prochaska и C. DiClemente идентифицираха шест етапа на промяна, които настъпват в човек, който е на път да преудолее проблема със зависимостта. Всеки от тези етапи може да бъде доста ясно определен. Това отнема определен период от време и задава серия от задачи, които трябва да бъдат изпълнени, преди да стане възможен преходът към следващия етап. Всяка предишна стъпка не води непременно до следващата - забиването е възможно на всеки етап. Но разбирането на цялата последователност от етапи и разбирането на специфичните задачи на всеки от тях ще ви позволи да контролирате дългия път на промяна, да вървите по него по-бързо и по-ефективно, с по-малко разходи и по-малко болка.