Новина - От марихуаната до психозата – една крачка.

От марихуаната до психозата – една крачка.

От марихуаната до психозата – една крачка.
По официални данни на Европейския център за наблюдение на наркотиците и пристрастяването, изнесени в доклад представен в Брюксел, най-употребяваният наркотик в България е марихуаната. Възрастта на употребяващите е 15 - 24 години, но тенденцията е към намаляване на долната граница и можем да отбележим, че по неофициални данни тя е 13 г.
Тревожен е фактът, че на пазара навлизат с все по-голяма сила синтетичните аналози на марихуаната (синтетични наркотици), от които последствията върху психиката са страшни. При това отношението на употребяващите към тях е в пъти по-слабо критично. За съжаление марихуаната и билките за пушене се смятат за „невинни“ наркотици и отношението към тях е като към обикновенни цигари. Броят на пациентите с психотични епизоди в следствие на употребата на синтетични смеси расте с всеки изминал ден, а възрастовата граница пада.
Поради правни ограничения местата за лечение на непълнолетни зависими се ограничават до психиатрични клиники, където освен медикаментозна помощ, не се предлага психологическа такава. Ситуацията в България е плачевна по тази причина, защото за терапевтичните общности и частните рехабилитационни центрове е сложно да предоставят помощ при лечение на зависимостта, а това са местата на които наркоманите могат да получат достатъчно информация, психологическа подкрепа, терапия и ресоциализация. Тъй като зависимостта като заболяване се счита за разстройство на личността, то единствено подобряването на физическото състояние не е достатъчно, а заместването на психоактивното вещество с какъвто и да било медикамент, не е решение и не дава трайни резултати.