Новина - Любим човек е зависим, как да живеем?

Любим човек е зависим, как да живеем?

Семейният живот може да се промени много, когато се появи наркоман в него. До пълното му възстановяване или дългосрочна ремисия всички членове на семейството трябва да се придържат към следните правила:
1. Погледнете трезво на ситуацията, разберете, че колкото и да е трудно, можете да намерите изход от нея;
2. Блокирайте наркомана от всички финансови потоци, уверете се, че той не взема заеми.
3. Винаги спазвайте обещанията си - да се обадите на полицията, когато откриете загубата на неща или когато в дома се появят подозрителни гости.
4. В случай на тежки абстиненции или неадекватно поведение на зависим, извикайте линейка.
5. Съберете информация за близките клиники за лечение на зависимости и рехабилитационни центрове, разберете техните адреси и телефонни номера. Може да се нуждаете от тях по всяко време.
6. Сами или заедно със зависимия отидете на анонимна консултация с опитен нарколог, психолог и психиатър, за да изберете подходящата стратегия на лечение;
7. Убедете зависимия да отиде в лечебно заедение и да започне лечение за наркомания.
8. Лечението и рехабилитацията на наркоманията може да отнеме доста време. Бъдете готови да подкрепите любимия човек.