Новина - Лечение на алкохолна зависимост

Лечение на алкохолна зависимост

Стационарното лечение на алкохолизъм, от своя страна, в нашия център винаги започва със сериозни клинични и лабораторни изследвания и тестове. Това позволява да се определи текущото състояние на алкохолика: нивото на интоксикация и тежестта на психологическата зависимост. Въз основа на получените резултати, българските експерти в областта на лечението на зависимости се разработва индивидуална програма за лечение на пациенти с алкохолизъм и подбират се необходимите превантивни и медицински мерки, които са необходими за коригиране на физическото състояние на алкохолика.
Програмата за лечение на алкохолици, разбира се, се избира индивидуално за всеки случай. Това е комплекс от медицински и психотерапевтични техники, които могат да се различават в зависимост от текущото състояние на пациента и неговия потенциал за възстановяване.