Новина - Критерии за определяне на наркотиците

Критерии за определяне на наркотиците

Определянето на понятието наркотично вещество се състои от няколко правно
свързани критерии: медицински, социални и юридически. Затова принадлежността на
дадено вещество към групата на наркотиците се определя въз основа на съответствието с
всички описани по-долу критерии:

Медицински критерий: за да се определи дадено вещество като наркотично,
означава то да има специфично въздействие върху ЦНС на човека (халюциногенно,
стимулиращо, еуфорично), което е и основния мотив за злоупотреба с това
вещество.

Социален критерий: немедицинска употреба на наркотични вещества като масово
явление, което води до противообществени прояви, ръст на престъпността и други
негативни тенденции сред населението, директно свързани с употребата на
наркотици.

Юридически критерий: състои се от правно регулиране на употребата на
наркотични вещества, въз основа на двата предшестващи критерия и
законодателната принадлежност на тези вещества към категорията „наркотични”.

Ако виждате, че не се справяте със ситуацията си, не губете време, обърнете се към нас на номера на горещата линия на On Life Clinic +359897762525 и ще получите подробни инструкции как правилно да се държите със зависимия.
Лечение на всички видове зависимости, лечение на алкохолизъм, лечение на наркомании в On Life Center 24/7.