Новина - Аз спрях. Как да се избавиш от алкохолна зависимост.

Аз спрях. Как да се избавиш от алкохолна зависимост.

Съществуват множество методики за лечение на алкохолизма, но при това статистиката е обезпокоителна: по неофициални данни, около 1 млн. наши сънародници са зависими от спиртни напитки и България заема 6-то място по употреба на алкохол в света, съгласно данните изведени от IWSR.
Ще ви представим популярни способи за лечение на алкохолизъм, как те работят и защо нито един от тях не притежава стопроцентова ефективност.
Всички тези способи, изброени в следващите редове, работят или по-точно способстват за избавяне от алкохолна зависимост. Ние ви представяме единствено недостатъците във всеки отделен подход. Специалистите от On Life Clinic имат богат опит в лечението на зависимости и са разработили комплексна методика, с индивидуално подбрани, комплексни програми при лечението на алкохолизъм, с оглед на персоналните възможности на човека. Нашите наблюдения свидетелстват за много добри резултати при лечението на зависимост, като алкохолната.
Психотерапия и алкохолизъм
Недостатъци: за да започне психологическо лечение, болният трябва сам да пожелае да се избави от своята зависимост. Да бъде заставен човек, да се обърне към психолог или да започне да посещава групите на Анонимни Алкохолици, е много сложно.
Медикаментозно лечение на алкохолизъм
Недостатъци: за съжаление, единствено лекарствата не са способни да убедят човек да спре да пие. Те в крайна сметка действат на едно или няколко звена на алкохолната зависимост, например подобряват настроението и намаляват стреса, затова биха могли да се използват единствено в качеството си на поддържаща или очистителна терапия.
Кодиране от алкохол
Недостатъци: ефектът от кодирането отслабва с течение на времето и понякога желанието за употреба на алкохол (тяга), се оказва по-силно от страха. Освен това медикаментите използвани при кодирането, работят възпрепятствайки правилното усвояване на алкохола. Ако човек не пие, тези средства са практически безвредни, но при употреба, те предизвикват отравяне с ацеталдехид – продукт на преработката на алкохола. Последствията могат да бъдат много тежки, поради това, ако болният, преминал медикаментозно кодиране, се е сринал и е пил, трябва да се предизвика повръщане и да се потърси незабавно помощ. Що се касае до хипнозата, уви тя действа далеч не на всеки.
Фитотерапия в лечението на алкохолизъм
Недостатъци: фитотерапията действа по-слабо от медикаментозното лечение, освен това далеч не всички разбират достатъчно от ботаника, и поради това рискът да се отрови човек с растения е голям.
Физиотерапия като лечение на зависимости
Недостатъци: обширни клинични изследвания, доказващи, че физиотерапията действително помага да се избави човек от алкохолна зависимост, не са провеждани, и затова много специалисти смятат, че успехът при прилагането на такива средства се основава единствено на ефекта „плацебо“. Еднозначно, този ефект не трябва да бъде подценяван, и ако човек е решил да спре да пие, то даже и плацебо може да му помогне да избегне срива.
Лечение на всички видове зависимости в On Life Center 24/7